Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İqtisadiyyat

RAYONUN İQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏRİ (01.04.2022-ci il tarixə)

1. Ərazisi - 1,131 min kv.km
2. Əhalisi - 100,6 min nəfər
3. Şəhərlərin sayı - 1 ədəd
4. Qəsəbələrin sayı - 16 ədəd
5. Kəndlərin sayı - 25 ədəd
6. Bələdiyyələr - 37 ədəd
7. Yaşayış məntəqəsi - 42 ədəd
8. Əhalinin sıxlığı(hər kv.km-ə) - 89 nəfər
9. Qaçqınların sayi - 404 nəfər
10. Qaçqın ailələrinin sayı – 88 ailə
11. Məcburi köçkünlərin sayı - 11942 nəfər
12. Məcburi köçkün ailələrinin sayı - 3259 ailə
13. Qarabağ əlilərinin sayı - 192 nəfər
14. Şəhid ailələrinin sayı - 560 ailə
15. Çernobil iştirakçılarının sayı - 30 nəfər
16. Böyük vətən müharibəsi iştirakçılarının sayi - 836 (Hazırda yaşayanlar-1) 
17. Əmək pensiyaçılarının sayı - 10005 nəfər
18. Sosial pensiyaçıların sayı - 4813 nəfər
19. Ümumi torpaq sahəsi - 113113 hektar
  o Dövlət mülkiyyətində - 52085 hektar
  o Xüsusi mülikyyətdə - 42248 hektar
  o Bələdiyyə mülkiyyətində - 18780 hektar
20. Ümumtəhsil məktəblərinin sayı - 55 ədəd
21. Müəllimlərin sayı - 1484 nəfər
22. Şagirdlərin sayı - 15920 nəfər
23. Xəstəxanaların sayı - 1 ədəd
24. Həkimlərin sayı - 93 nəfər
25. Kitabxanaların sayı - 36 ədəd
26. Muzeylərin sayı –4 ədəd

GÖSTƏRİCİLƏR ÖLÇÜ VAHİDİ 2020 2021 FAİZ NİSBƏTİ
Fərdi yaşayış evləri tikilmişdir ədəd 113 148

131.0

Sənaye məhsulu istehsalının həcmi min manat 40350,0 63430,1

157,2

Tikinti işlərinin həcmi min manat 14272,3 59056,8

4,1 dəfə

Əmtəə dövriyyəsinin həcmi

min manat 168536,0 189844,0. 112,6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər min manat 21201,0 22430,0

 

105,8

 

Ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi mln. manat 242,2 321,7

132,8

1 nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi manat 2417,0 2693,3

111,4

1 nəfərə düşən orta aylıq əmək haqqı

manat 434,7 445,8 102,6

Yeni açılmış iş yerləri

nəfər 2641 1228 46,5
İri buynuzlu mal-qara baş 59284 59334

100,1

Qoyun və keçilər baş 302951 302541

99,9

Ət istehsalı ton 8043,7 8046,9

100,1

Süd istehsalı ton 39796 39899

100,3

Yumurta istehsalı

min ədəd 23178,0 23271,0 100,4

Yun istehsalı

ton 600,3 600,7 100,1

Dənlilər

ton 46450,0 46318 99,7

Kartof

ton 3802,0 3815,00 100,3

Tərəvəz

ton 36056,5 36182,6 100,4

Bostan

ton 7158,2 7181,0 100,3

Günəbaxan

ton - - -

Şəkər çuğunduru

ton 21208,2 15175,6 71,6

Meyvə

ton 7712,2 7639,2 99,1

Üzüm

ton 2995,0 2505,0

84,0

Beyləqan rayonunun 2020-ci il büdcəsi                  Beyləqan rayonunun 2021-ci il büdcəsi                                    

Büdcə gəlirləri - 6320000,0                                                                  7096400,0                                                                                                                  
Büdcə xərcləri - 6320000,0                                                                  5294500,0

İcra hakimiyyəti orqanlarının saxlanması - 2333611,0                         2049181,0

Təhsil-2451947,0                                                                                 1702932,0

Səhiyyə- 2560030,0                                                                                -

Bədən Tərbiyyəsi və Gənclər siyasəti - 46570,0                                  46570,0

Mənzil və kommunal - 1362428,0                                                        1341776,0

Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər -125244,0                                138562,0

 

YENİ AÇILMIŞ İŞ YERLƏRİ

Göstəricinin adı Ölçü vahidi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Açılmış iş yeri
 

 

 
       
Cəmi nəfər 4606 12820 14572 5988 2641 1228
O, cümlədən
 

 

 
       
Daimi nəfər 2056 1087 1232 1413 2641 1228
Müvəqqəti nəfər 2550 11733 13340 4575 - -
Yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlar üzrə
nəfər

65

77
154 88 - 47
Fiziki şəxlər üzrə nəfər 1991 1010 707 1087 2388 854
Mövcud müəssisə və təşkilatlar üzrə nəfər - - 371 238 253 327
Fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə və təşkilatlar üzrə nəfər
 
-
 
-
 
- - - -

 

Keçidlər